Sveitarstjórn

60. fundur 02. maí 2018 kl. 14:00
Starfsmenn
 • Mætt til fundar: Björgvin Skafti Bjarnason Einar Bjarnason

             Fundur í sveitarstjórn Skeiða-og Gnúpverjahrepps í Árnesi fimmtudaginn 2. maí 2018  kl. 14:00.

Mál til afgreiðslu og umfjöllunar :

 1. Ársreikningur Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2017. Lagður fram til síðari umræðu. 

Ársreikningurinn lagður fram. Rekstrareikningur: Heildartekjur A og B hluta 659.156 þkr. Rekstrargjöld fyrir afskriftir  608.231 þkr. Hagnaður A og B hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði 50.925 þkr Eftir afskriftir og fjármagnsliði 27.217 þkr. Fyrir A hluta 42.881 þkr. Efnahagsreikningur A og B samtals: Fastafjármunir 748.107 þkr. Veltufjármunir 67.886 þkr. Eignir samtals 815.993 þkr. Eigið fé 637.639 þkr. Fjárfestingar í varanlegum rekstarfjármunum 97.387 þkr. Eiginfjárhlutfall 80 %. Skuldahlutfall 27,1 %. Veltufé frá rekstri 7,3 %. Nokkrar umræður urðu um ársreikninginn og einstaka málaflokka. Ársreikningur samþykktur samhljóða.

 1. Viðauki við fjárhagsáætlun. Máli fresta til næsta fundar
 2. Fjárhagsámál.
 • Rekstur fyrstu þriggja mánaða ársins. Málaflokkayfirlit lagt fram og kynnt. Rekstur að mestu samkvæmt áætlun
 • Fjárþörf vegna framkvæmda framundan. Máli frestað til næsta fundar.
 1. Erindi frá Elínu Önnu Lárusdóttur og Elvar Má Svanssyni.

    Fyrirspurn frá Elínu Önnu og Elvari um kaup á húseigninni Holtabraut 27. Samþykkt að leita verðmats fasteignasala og leggja málið fyrir á næsta fundi sveitarstjórnar.

 1. Erindi frá Christiane Bahner fyrir hönd Kirsten Jennerich.

Varðar útleigu sumarhúss á Flötum í nafni félagsins Flatir Cottage. Máli frestað. Sveitarstjóra falið að ræða við Kirsten og Christiane.

 1. Umsókn um uppsetningu loftnets á félagsheimilið Árnes.

Sýn óskar eftir uppsetningu á fjarskiptaloftneti á félagsheimilið Árnes. Þess er vænst að  það muni bæta símaskilyrði á nokkrum bæjum þar sem skilyrðum er ábótavant. Umsókn samþykkt samhljóða.

 1. Erindi frá Helgu Guðrúnu Loftsdóttur, varðar Sandlæk.

Óskað eftir að sveitarstjórn veiti heimild til byggingar sumarhúss á Sandlæk. Sveitarstjórn hafnar einróma erindinu með vísan til Skipulagslaga. Ekki er hægt að verð avið beiðninni fyrr en að loknu skipulagsferli.

 1. Girðingamál, útleiga á hrossabeit.

Oddviti greindi frá fundi sem haldinn var með Gesti Þórðarsyni og sonum hans um útleigu á landi sveitarfélagsins til hrossabeitar er liggur að landi í þeirra eigu í Réttarholti. Gengið verði frá samningi við umsækjendur. Oddvita falið að ganga frá samningum.

Hestagerði. Sveitarstjórn samþykkir að sett verði upp tvö hestagerði. Annað verði Bólstað og hitt við Fossnes. Sveitarstjóra falið að semja við hlutaðeigandi landeigendur og sjá um verkefnið. Útgjöld vegna verkefnis rúmast innan fjárhagsáætlunar. Bókast undir atvinnumál.

Fundargerðir

 1. Skipulagsnefnd. Fundargerð 155. Fundar Mál nr. 16. Þarfnast umfjöllunar.

 Mál 16. Skarð 1 lnr 174781 Skógarskarð frístundabyggð DSK 1804062. Umsókn um deilsikipulag nýrrar lóðar í landi Skarðs. 1 hektari að stærð. Óskað er eftir að lóðin fái heitið Skógarskarð

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við afgreiðslu Skipulagsnefndar og samþykkir að deiliskipulagstillagan verði auglýst sk. 1. Mgr. 41.gr. með fyrirvara um að leyft verði að byggja eitt hús auk gestahúss á lóðinni. Ekki gerð athugasemd við stofnun lóðarinnar.

 1. Fundargerð stjórnar BS.Umhv- tæknisvið Uppsveita.

Fundargerð lögð fram og staðfest.

 1. Fundargerð 42. Fundar Skólanefndar- Leikskólamál.

 Fundargerð lögð fram og staðfest.

 1.  Fundargerð 43. Fundar Skólanefndar – Grunnskólamál.

 Fundargerð lögð fram. Meike Witt lagði fram eftirfarandi bókun í tengslum við að þess er getið í fundargerðinni að ,,samningamál við Skólabílstjóra séu í vondum farvegi“

,,Ekki get ég séð annað en að sveitarstjóri hafi unnið þetta mál heiðarlega og af heilindum og með það eitt sjónarmið að gæta að öryggi skólabarna í akstri.”

Fundargerð staðfest.

Annað

 1. Samningar um skólaakstur.

      Oddviti lagði fram ný drög að samningum um skólaakstur árin 2017-2018 og 2018 – 2019. Helstu breytingar frá þeim drögum sem lögð voru fram á sveitarstjórnarfundi þann 18. apríl sl. Eru að sett er  inn krafa um heilsufarsskoðun og samningur gildi út skólaárið 2018 og 2019. Drög að samningum samþykkt.

Meike Witt samþykkti samningsdrögin með fyrirvara og lagði fram eftirafarndi bókun :

,,Ég tel nauðsynlegt að bæta eftirfarandi skýringum við samninginn sem er lagður núna fyrir bílstjórana:

1.) Læknisskoðun sé eftir reglugerð nr 830/2011.

2.) Vottorð sem bílstjórar leggja fram sé með tilvísun í þessa reglugerð.

3.) Að bílstjórar séu búnir að skila því vottorði fyrir byrjun skólaárs 2018 -  2019.

     Að öðru leyti geri ég athugasemdir við stjórnsýslu eftir síðasta sveitastjórnafund 18.4.2018“

 1.  Samband Sunnlenskra kvenna- Erindi.

Lögð var fram ályktun frá 90 ársþingi. Þar sem sveitarstjórnir eru hvattar til heilsueflandi samfélags. Sambandið hvetur sveitarstjórnir til að stuðla að heilsueflandi samfélagi og bættri lýðheilsu íbúanna með því að móta fjölskyldustefnu fyrir sveitarfélög sín.

Jafnframt hvetur fundurinn sveitarfélögin til að huga að sveigjanleika er varðar yngstu börnin, eftir að fæðingarorlofi foreldra þeirra lýkur. Þannig að foreldrarnir geti haft val um leikskólapláss eða að fá niðurgreiðslu sveitarfélagsins greidda, til að eiga betri möguleika á að vera lengur heima með barninu. Ályktun lögð fram og kynnt.

 1.  Hrókurinn – beiðni um styrk. Beiðni um styrk í tilefni af 20 ára afmæli Hróksins.  Erindi undirritað af Hrafni Jökulssyni. Afgreiðslu frestað.
 1. Erindi frá Þóri Stephensen.

      Þórir Stephensen vinnur að útgáfu bókar um Stefán sterka og óskar eftir      styrk til útgáfunnar. Erindi hafnað.

 1.  Þingskjal 690. Beiðni um umsögn.

       Þingskjal lagt fram og kynnt.

 1. Þjónusta Íslandspósts. Athugasemd.

Sveitarstjórn lýsir óánægju sinni með þjónustu Íslandspósts við íbúa og fyrirtæki í sveitarfélaginu. Er það með komið á framfæri óánægju meðal íbúa. Óhjákvæmilega hefur þjónusta Íslandspósts minnkað mjög með fækkun ferða. Til viðbótar fækkar ferðum óeðlilega þegar um almenna frídaga er að ræða. Auk þess þarf meiri fyrirvara en áður gerðist til að senda fjölpóst. Sveitarstjórn skorar á stjórnendur Íslandspósts til að bæta þjónustuna.

 1. Persónuvernd- innleiðing- ráðgjöf.  Lagt fram tilboð og samningsdrög         frá Lattaca ehf Labs um ráðgjöf og innleiðingu Persónuverndarmála.     Sveitarstjóra falið að ræða við fulltrúa Lattaca ehf um verkefnið.
 2. Ungmennaráð. Fulltrúar ráðsins mæta til fundarins. Fulltrúar Ungmennaráðs, Ástráður Sigurðsson, Guðmundur Ágústsson, Iðunn Ósk Jónsdóttir og Matthías Bjarnason mættu fyrir hönd ráðsins. Þau kynntu viðhorf sín til sveitarstjórnar- og samfélagslegra mála. Auk þess ræddu þau um hugmyndir að mótun siðareglna af hálfu sveitarfélagsins varðandi Ungmennaráðið. Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með störf Ungmennaráðsins. Samþykkt að vinna að uppsetningu erindisbréfs Ungmennaráðsins. Sveitarstjóra falið að leggja fram drög að erindisbréfs.
 3. Erindi frá Björgvin Þór Harðarsyni. Varðar viðbyggingu við Tvísteinabraut 2. Um er að ræða hús fyrir reykofn 14,3 fermetrar. Sveitarstjórn samþykkir byggingu hússins og uppsetningu reykofns fyrir sitt leyti sem eigandi aðliggjandi húsnæðis.
 4.   Önnur mál.
 1. Fundargerð samráðshóps Landsvirkjunar og sveitarfélagsins 23. 04.2018. Á fundinum var rætt um Aðgengi að Búrfellsskógi með göngu og reiðvegi, rétt ofan við Þjófafoss og heilsársveg að Hjálparfossi. Fram kemur í fundargerð að unnið verði að gerð samkomulags milli Landsvirkjunar og sveitarfélagsins innan skamms. Fundargerð lögð fram og kynnt.

    Mál til kynningar :

 1. Verkfundur gatnagerð.
 2. Fundur Stjórnar Byggðasafns Árn.
 3. Afgreiðsla byggingafulltrúa 18-77.
 4. Ársreikningur Reiðhallarinnar á Flúðum.
 5. Ársskýrsla Byggðasafns Árnesinga 2016.
 6. Ársskýrsla Byggðasafns Árnesinga 2017.
 7. Breyting vaxta LSS.
 8. Búrfell 2. Starfsleyfisskilyrði.
 9. Fundur Gjálpar um Nónstein.
 10. Skógarafurðir ehf. Förgunarkostnaður.
 11. Þingmál 673.
 12. Þingmál 454.
 13. Þingmál 479.
 14. Stjórnarfundur SOS nr. 265.

Fundi slitið kl. 18:10 næsti fundur sveitarstjórnar ákveðinn miðvikudaginn  miðvikudaginn 16. maí næstkomandi. Kl. 14.00.

 

 

Gögn og fylgiskjöl: