Sveitarstjórn

43. fundur 01. júlí 2020 kl. 16:00
Starfsmenn
 • Fundur hófst kl. 16:00.  Anna Sigríður Valdimarsdóttir Björgvin Skafti Bjarnason

Spurðist oddviti fyrir um hvort athugasemdir væru við fundarboðið, svo reyndist ekki vera
Ingvar Hjálmarsson og Anna Sigríður lögðu fram athugasemd um að fundargerð 197. fundar skipulagsnefndar hefði ekki verið sett á dagskrá fundarins. Sveitarstjóri óskaði eftir að þremur málum yrði bætt á dagskrá: Umsókn um lóðina Heiðargerði 5, Umsögn um tækifærisleyfi á Flötum 17. Umboð vegna kaupa á Bugðugerði 9B. Var það samþykkt samhljóða

Árnesi, 1 júlí, 2020

Raðnúmer fundar í GoPro skjalakerfi 202006-0003

43. sveitarstjórnarfundur

Mál til afgreiðslu og umfjöllunar:

 1. Heimsókn skipulagsfulltrúa og skrifstofustjóra UTU

          Vigfús Hróbjartsson skipulagsfulltrúi og Jóhannes Símonarson skrifstofustjóri Umhverfis- og tæknisviðs uppsveita mættu til fundarins. Þeir sögðu frá verkefnum sviðsins og umfangi.

 1. Tillögur til hagræðingar í rekstri.  Sveitarstjóri lagði fram hugmyndir til hagræðingar til kynningar.

Í ljósi slæmrar afkomu rekstrar í Skeiða- og Gnúpverjahrepps árið 2019 verður ekki komist hjá því að grípa til sparnaðaraðgerða.

 1. Lagt er til að staða forstöðumanns þjónustustöðvar verði lögð niður og farnar verði aðrar leiðir í þeim verkefnum sem hann hefur gegnt.
 2. Ritari á skrifstofu sveitarfélagsins mun láta af störfum í haust vegna aldurs.  Auglýst hefur verið 50% staða í stað 100%. Leitað verður leiða til að komast af með það.
 3. Sú staðreynd blasir við að rekstrarkostnaður á nemanda er mjög hár í grunnskóla. Í samanburði við aðra grunnskóla. Leitað verði allra leiða í stjórnendur skóla og leikskóla til að ná þeim kostnaði niður. Verði þar rýnt í alla kostnaðarliði.
 4. Kostnaður á barn í leikskóla Skeiða- og Gnúpverjahrepps er hár sé miðað við aðra leikskóla af sambærilegri stærð. Leitað verður leiða til að ná þeim kostnaði niður og verðu rýnt í alla kostnaðarliði.
 5. Að mati sveitarstjóra er ekki ástæða lengur til að reka bókasafn í sveitarfélaginu. Notkun þess er lítil og auðvelt að sækja slíka þjónustu á Selfoss. Tæplega getur talist réttlætanlegt að reka það veglega hús sem hýsir bókasafnið og félag eldri borgara undir þá starfsemi eingöngu. Sveitarstjóri leggur til að það verði selt ef kaupandi finnst. Nóg er af öðru húsnæði í eigu sveitarfélagsins sem getur rúmað starfsemi eldri borgara.
 6. Ef reka á Skeiðalaug áfram er óhjákvæmilegt að leggja í mikinn viðhaldskostnað. Samkvæmt úttekt verkfræðinga verður kostnaður við slíkar endurbætur varla lægri en 60-70 milljónir króna. Varla er raunhæft að sveitarstjórn samþykki slík fjárútlát. Margt finnst mér mæla með því að tekin verði ákvörðun um að hætta að reka sundlaugina frá og með næsta hausti.
 7. Þjónustusamningar verði teknir til skoðunar, með lækkun kostnaðar í huga. Þar geta komið til verðkannanir eða útboð.
 8. Sorpþjónusta verði skoðuð sérstaklega. Samningur um sorpþjónustu rennur út í nóvember n.k. Hugað verði að sameiginlegu útboði með nágrannasveitarfélögum.
 9. Sveitarstjóri samþykkir að laun hans verði lækkuð sem nemur 1.600.000 kr. á ári. Taki sú lækkun gildi frá og með 1. ágúst næstkomandi.

Sveitarstjórn samþykkir taka ofangreind atriði til skoðunar.

3. Endurskipulagning þjónustustöðvar. Sveitarstjórn samþykkir að endurskipuleggja starfsemi þjónustustöðvar/áhaldahúss Skeiða- og  Gnúpverjahrepps.

    Hagræðing í rekstri sveitarfélagsins er óhjákvæmileg. Vísast þar ekki síst til þess að umtalsverður taprekstur var á rekstrinum á árinu 2019 og mikil óvissa er um afkomu ársins 2020. Endurskipulagning þjónustustöðvar er liður í þeirri hagræðingu. Þess ber að geta að kostnaður við þjónustustöð hækkaði um 80 % milli áranna 2018 og 2019. Ekki verður séð að sú kostnaðarhækkun skili sér með þeim hætti, er ætla mætti. Allir kostnaðarliðir þjónustustöðvar verða teknir til skoðunar með hagræðingu að markmiði. Þegar hefur verið horft til launakostnaðar í því skyni. Starfandi sveitarstjóra er falið að greina fleiri möguleika varðandi endurskipulagningu og hagræðingu þjónustustöðvar.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að leggja niður starf forstöðumanns þjónustustöðvar, jafnframt er samþykkt að fela starfandi sveitarstjóra  að segja viðkomandi starfmanni upp störfum frá og með 31. Júlí 2020.

 1. Ráðningarsamningur Bjarna H. Ásbjörnssonar. Lagður fram ráðningarsamningur við Bjarna Hlyn Ásbjörnsson kt 140562-4329 um tímabundna ráðningu í starf sveitarstjóra. Bjarni Hlynur vék af fundi undir þessum lið. Björgvin Skafti, Einar og Matthías samþykktu ráðningarsamninginn. Anna Sigríður og Ingvar Hjálmarsson greiddu atkvæði gegn ráðningarsamningnum.

5. Prókúra starfandi sveitarstjóra

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkir að Bjarni Hlynur Ásbjörnsson kt. 140562-4329 starfandi sveitarstjóri frá 3. júlí til 1. október 2020 fari með prókúru sveitarfélagsins á áðurnefndu tímabili samanber 44. grein samþykkta um stjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps frá 2013. Jafnframt er samþykkt að Bjarni Hlynur fari með önnur hlutverk sem getið er í sömu grein áðurnefndra samþykkta.

Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að prókúra Kristófers Tómassonar kt 060865-5909 falli niður á umræddu tímabili.

Bjarni Hlynur vék af fundi undir þessum lið. Björgvin Skafti, Einar og Matthías samþykktu. Ingvar og Anna Sigríður sátu hjá.

6. Viðauki við fjárhagsáætlun 2020.

Þkr

Málaflokkur

Upphafleg áætlun

Viðauki

áætlun með viðauka

0

Jöfnunarsjóður

-90.182

11.363

-78.819

 

Deild 10 - Lykill 110 - kr. 11.363.000

     

2

Félagþjónusta

39.710

6.046

45.756

 

Deild 251 - Lykill 3790 - kr. 6.046.000

     

3

Heilbrigðismál

968

1.500

2.468

 

Deild 322 - Lykill 4990 - kr. 1.500.000

     

5

Menningarmál

35.759

600

36.359

 

Deild 541 - Lykill 3790 - kr. 600.000

     

6

Æskulýðsmál

36.677

500

37.177

 

Deild 621 - Lykill 3790 - kr. 500.000

     

9

Skipulagsmál og byggingareftirlit

15.782

2.250

18.032

 

Deild 911 - Lykill 2021 - kr. 1.720.000

     
 

Deild 922 - Lykill 3322 - kr. 530.000

     

10

Umferðar- samgöngumál

23.335

1.100

24.435

 

Deild 1060 - Lykill 3791 - kr. 1.000.000

     
 

Deild 1081 - Lykill 4111 - kr. 100.000

     

11

Umhverfismál

3.484

50

3.534

 

Deild 1140 - Lykill 2923

     

13

Atvinnumál

11.748

1.150

12.898

 

Deild 1301 - Lykill 3711 - kr. 150.000

     
 

Deild 1305 - Lykill 4140 - kr. 500.000

     
 

Deild 1327 - Lykill 390  - kr. 300.000

     
 

Deild 1327 - Lykill 3790 - kr. 200.000

     

21

Sameiginlegur kostnaður

86.623

12.890

99.513

 

Deild 2140 - Lykill 1010 - kr. 8.100.000

     
 

Deild 2140 - Lykill 3310 kr. 2.000.000

     
 

Deild 2140 - Lykill 3393 - kr. 2.790.000

     
         
 

Samtals:

Aukning útgjalda

37.449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveitarstjóri lagði fram eftirgreindan viðauka við fjárhagsáætlun. Voru þeir unnir af sveitarstjóra og starfandi sveitarstjóra

Auk þess lagður fram viðauki við fjárfestingaáætlun

Þkr

Upphafleg áætlun

Viðauki

áætlun m viðauka

Eignarsjóður Brautarholt

     12.000

    -11.000

       1.000

Gatnagerð og vegir

     30.000

    -11.000

     19.000

Fjallaskálar

       1.000

 

       1.000

Leiguíbúðir

      38.000

   11.900

      49.900

Vatnsveita

 

     3.000

        3.000

Samtals fjárfesitngar      81.000     -7.100

  73.900


Auknum útgjöldum veðri mætt með lántökum. Viðaukar samþykktir samhljóða

7. Ársreikningur 2019. Útskýringar sveitarstjóra.

Ársreikningur Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2019- Umfjöllun og útskýringar

Sú staðreynd blasir við að umtalsvert tap varð á rekstri Skeiða- og Gnúpverjahrepps á árinu 2019, eða 36,5 milljónir króna. Afkoma fyrir afskriftir og fjármagnsliði er samt jákvæð um 1,7 mkr.Eins og við er að búast eru það mikil vonbrigði. Vart hefur orðið við gagnrýni vegna þess. Árið 2018 var sérdeilis hagstætt og umskiptin því mikil

Undirritaður hefur gegnt starfi sveitarstjóra síðastliðin átta ár. Ef litið er til afkomu áranna 2012 – 2018 er samanlagður hagnaður sveitarfélagsins 220 milljónir króna, eða um 31 milljón króna á ári að meðaltali. Ef tekið er tillit til tapsins á síðasta ári er meðaltalshagnaður áranna 2012- 2019 26,3 mkr. Einu sinni áður í minni tíð var tap á rekstrinum, það var árið 2015 um 12,9 mkr.       Ég vil meina þessi ár sem um er rætt hafi verið ár framfara í Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Reksturinn snýst um þjónustu við íbúana og lít ég svo á að hér sé þjónustan á háu stigi. Þeim fjármunum sem reksturinn hefur skilað hefur verið varið til fjárfestinga í innviðum. Viðhaldi eigna hefur verið gerð góð skil. Málaflokkar sveitarfélagsins taka mikið fjármagns til sín. Það hefur verið mikill stígandi í kostnaði síðustu árin. Þrátt fyrir að niðurstaðan hafi orðið þessi á síðasta ári þá er eignastaða sveitarfélagsins sterk. Bókfært eigið fé þess nemur 726 milljónum króna. Heildareignir nema rétt rúmum milljarði.

Ef litið er til helstu ástæðna verri afkomu á síðasta ári í samanburði við árið 2018, og frávika frá fjárhagsáætlun, þá er þess fyrst að geta að mikill samdráttur varð í tekjum sveitarfélagsins á síðasta ári. Hann nam samtals 82,2 mkr

Búist var við að útsvarstekjur myndu lækka, þar sem gert var ráð fyrir fækkun  vel borgandi íbúa. Lækkunin varð meiri en ætlað var. Endanlegar tölur um útsvar lágu ekki fyrir fyrr en um mánaðamót janúar- febrúar 2020. Fasteignaskattur varð lægri vegna þess að fullnaðarúttekt á Búrfelli 2 lauk síðar en ætlað var.  Það er frekar erfitt að átta sig á hver niðurstaða verður í framlögum jöfnunarsjóðs á hverjum tíma. Oftar en ekki koma í lok árs viðbætur á framlög, en það gerðist ekki núna. Meginástæða lækkunar kom til vegna mikilla tekna árið áður. Aðrar tekjur, þjónustugjöld og fleira drógust saman samkvæmt því sem búist var við

Mikil hækkun varð í útgjöldum, ýmsar ástæður koma til.

Ef litið er til launakostnaðar þá hækkuðu þau umtalsvert meira ein ætlað var. Er þar hækkun um 23 mkr frá 2018. Greidd laun voru samtals 296 mkr árið 2019. Þar koma fyrst og fremst til hækkanir kjarasamninga. Annar rekstrarkostnaður í heild nam 414,5 mkr. Áætlun gerði ráð fyrir 413,4 mkr. 2018 nam kostnaðurinn 373 mkr. Þar er því um að ræða 40 mkr hækkun.

Í neðangreindri töflu er yfirlit yfir tekjur og málaflokka þar má sjá lækkun tekna og  hækkun kostnaðar milli áranna 2018 og 2019

 

2019

2018

Breyting

Fasteignaskattur

   252.902

    234.692

-    18.210

Útsvar

   309.338

    350.014

     40.676

Framlag jöfnunarsjóðs

     52.064

       97.877

     45.813

Aðrar tekjur

   104.734

    118.736

     14.002

Samtals lækkun tekna

 

 

     82.281

       
       

1.Félagsþjónusta

     46.130

       38.801

       7.329

2. Fræðslumál (skólar og leikskóli)

   344.509

    316.871

     27.638

3.Menningarmál (félagsheimili, bókasafn hátíðahöld

     42.328

       30.240

     12.088

4.Æskulýðs- og íþróttamál- íþróttamál-styrkir v íþr

     39.503

       37.015

       2.488

5. Brunamál og almannavarnir-

     18.287

       18.846

-         559

6. Hreinlætismál - sorpþjónusta

     29.524

         7.839

     21.685

7.Skipulags- og byggingamál

     16.551

       13.540

       3.011

8. Umferðar- og samgöngumál

     20.346

       14.568

       5.778

9.Umhverfismál

       4.787

         5.548

-         761

10.Atvinnumál

     15.075

       10.871

       4.204

10.Sameiginlegur kostnaður - skrifstofa- sveitarstjórn- samningar og fl

     94.758

       86.335

       8.423

Samtals

   671.798

     580.474

     91.324

 

 1. Félagsþjónusta vex mjög milli ára og hefur verið stígandi í mörg ár. Þar koma helst  til auknar greiðslur til samlaga á því sviði
 2. Í fræðslumálum munar einn mest um hækkun kostnaðar við skólaakstur og laun.

3. Eitt mál ber að nefna sérstaklega, í liðnum menningarmál, 8,5 mkr leigugreiðsla fyrir félagsheimilið Árnes til Landsvirkjunar samkvæmt samningi. Sveitarstjóri gerði þau mistök að líta svo á að síðasta ár samningsins væri árið 2019 en það reyndist vera árið 2018. Það er lækkun á tekjum um 8,5 mkr. Það munar um þá tölu þegar horft er á niðurstöðu ársreiknings.

6. Eins og sjá má er hækkun kostnaðar við sorpþjónustu að hækka óhugnanlega milli ára.  Eða 21,6 mkr. Það helgast aðallega af mjög auknum flutningskostnaði, þar sem sorpinu er nú ekið vestur í Mýrasýslu. Magn sorps hefur verið mikið og talsvert vantar á að flokkun sé með viðunandi hætti. Það kostar sitt.

    Þau samlög sem sveitarfélagið á aðild að kosta um 100 milljónir króna og hef ég miklar áhyggjur af því hvað sá kostnaður hefur vaxið mikið á síðustu árum og tel ég þörf á að lagst verði yfir hagræðingarmöguleika í þeim efnum. Þar er átt við til að mynda Umhverfis- og tæknisvið, skóla- og velferðarþjónustu, brunavarnir, byggðasafn og fleira.

    Það sem af er þessu ári hefur verið heldur þungt í rekstri og við því að búast að niðurstaða ársins verði ekki eins og best verður á kosið. Það er full þörf á að taka ýmsa rekstrarþætti til skoðunar með lækkun kostnaðar að markmiði. Er það ekki í fyrsta sinn sem sá tónn heyrist frá mér. Eins og bent hefur verið á var það ljóst þegar kom fram á síðasta ár að rekstur þess árs yrði ekki uppá það besta. Ábendingar um að bregðast hefði mátt fyrr við þeim aðstæðum eiga við rök að styðjast.

    Undirritaður er þess fullviss að vel takist til við að vinna úr þeirri stöðu sem nú er uppi í rekstri sveitarfélagsins.

8. Fjárhagsmál - sjóðsstreymi - framlenging yfirdráttar

Sveitarstjóri lagði fram sjóðsstreymisáætlun frá 1 júlí 31.12.2020

Framlenging yfirdráttar 01.08.2020 – 31.12. 2020.

Yfirdráttarheimild á ráðstöfunarreikningi sveitarfélagsins hefur un nokkurt skeið verið 50.000.000 kr. Heimildin er í gildir til 4. ágúst næstkomandi, hún er nánast fullnýtt. Útgjöld eru öll í skilum. Lítið má út af bregða til að erfiðleikar verði á að standa skil á öllum greiðslum á næstunni. Þess er óskað að sveitarstjóri fáði heimild til að hækka yfirdráttarheimildina í allt að 60.000.000 til 31. október næstkomandi.

Framlenging yfirdráttar og hækkun í 60 mkr frá 2 júlí til 31. 10 2020 samþykkt samhljóða.

9. Félagsþjónusta trúnaðamál- framhald frá fyrri fundum

Oddviti mun greina frá samskiptum við Sigrúnu I Gísladóttur lögmann vegna málsins.

10. Áshildarmýri - Erindi frá Lögmanni vegna kostnaðar- framhald fyrri     funda

Lagt var fram svarbréf frá Ívari Pálssyni hrl, til lögmanns til Jóns Ögmundssonar lögmanns eigenda Áshildarmýrar ehf. Dags 30 júní 2020. Þar sem óskað er eftir að sveitarfélagið greiði skipulagskostnað sem leggja þurfti í til að ákveðins skipulagsmál í Áshildarmýri gætu tekið gildi. Ívar hafnar alfarið kröfum eigenda Áshildarmýrar ehf. Sveitarstjórn tekur heilshugar undir álit Ívars Pálssonar.

11.Útboð vikurnámur við Búrfell. Oddviti greindi frá gangi mál við útboð vikurnáma við Búrfell. Þrír aðilar sækjast eftir að stunda vikurvinnslu við Búrfell. Alefli ehf, BM Vallá og Jarðefnaiðnaður ehf. Oddviti lagði til að gengið yrði til samninga við Jarðefnaiðnað ehf um vikurnámið. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að ganga til samninga við Jarðefnaiðnað þar sem þeir einu sem uppfylltu skilyrði Ríkiskaupa, en Ríkiskaup annast útboðið. Oddvita falið að vinna að samningsgerð um málið og rita undir samning fyrir hönd sveitarfélagsins.

12. Beiðni um lækkun á leigu Fossár  2020 tímabundið.

Lagt fram erindi frá Guðmundi Atla Ásgeirssyni frá Flying fish Icland, leigutaka Fossár, hann óskar eftir lækkun leigu Fossár um 50 % tíma. Björgvin Skafti, Einar og Matthías samþykktu lækkun leigu Fossár um 30 % og greiðslufrest í tvo mánuði frá því sem gert er ráð fyrir í samningi. Anna Sigríður og Ingvar greiddu atkvæði gegn erindinu.

13. 198. fundur skipulagsnefndar

Áshildarvegur 21a og 21b (áður 21); Skipting lóðar; Deiliskipulagsbreyting - 2006045

Lögð er fram umsókn frá Jóhönnu Helgadóttur og Garðari Eggertssyni vegna breytingar á deiliskipulagi að Áshildarvegi. Í breytingunni felst að deiliskipulagi er breytt í takt við núverandi skráningu lóða Áshildarvegar 27 og 29. Við breytingu er staðfangi lóðanna breytt í takt við aðliggjandi lóðir og fá heitin Áshildarvegur 21a og 21b.

Skipulagsnefn UTU mælist til þess við sveitarstjórn Skeiða-og Gnúpverjahrepps að deiliskipulagsbreyting verði samþykkt og að hún fái málsmeðferð í samræmi við 2.mgr. 43.gr. skipulagslaga nr.123/2010 er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi. Umrædd breyting er leiðrétting á skipulagi í takt við núverandi skráningu viðkomandi lóða. Nefndin telur að breytingin varði ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og/eða umsækjanda og er því ekki talin ástæða til grenndarkynningar.

Sveitarstjórn samþykkir ofangreinda deiliskipulagbreytingu og fái hún málsmeðferð samkv 2 mgr. 43. gr. Skipulagslag nr. 123/2010

   Göngu- og reiðbrú við Þjófafoss í Þjórsá; Framkvæmdaleyfi - 2006051

Lögð er fram umsókn um framkvæmdaleyfi frá Landsvirkun dags.15.júní 2020. Í framkvæmdinni felst gerð göngu- og reiðbrúar yfir Þjórsá um 800 m ofan við Þjófafoss í samræmi við framlagða umsókn.

Skipulagsnefnd UTU mælist til þess við sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps að heimild verði veitt fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli heimilda innan aðalskipulags Skeiða-og Gnúpverjahrepps þar sem skilgreind er göngu- reið- og reiðhjólaleið á umræddu svæði.

Sveitarstjórn samþykkir með fjórum atkvæðum að heimila útgáfu ofangreint framkvæmdaleyfi vegna göngu- og reiðbrúar yfir Þjórsá. Anna Sigríður sat hjá.

14. Breiðanes - kynning deiliskipulags. Lögð fram og kynnt hugmynd að deiliskipulagi í Breiðanesi. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við málið að svo stöddu og vísar málinu til skipulagsnefndar.

15. fundargerð Atvinnumála- og samgöngunefndar 18.06.2020. fundargerð lögð fram og staðfest.

16. 42. fundargerð Skóla- og velferðarnefndar Árnesþings. fundargerð lögð fram og staðfest.

17. Vallabraut gatnagerð samningur verkfundur. fundargerð lögð fram og staðfest.

      18. 17. fundargeð Bergrisans 03.06.2020

     19. Stjórnarfundur þjóðveldisbær 2. fundur 12.Júní 2020

     20. 77. fundur Stjórnar UTU

    21. UTU ársreikningur 2019

22. Atvinnumála og samgöngunefnd Fundargerð 2. fundargerð lögð fram og  staðfest.

23. Feitt ehf. Umsókn um tækifærisleyfi. Beiðni um umsögn. Leyfi til tónleikahalds. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að leyfið verði veitt.

24. Þjórsárbrú Uppkast af samningi LV og Sveins Sigurjónssonar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við samninginn.

     25. 885. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga

    26. Fundargerð FÁÁ 23. júní 2020

    27. Afgreiðslufundur Byggingarfulltrúa  20 -121

   28. Afgreiðslur byggingafulltrúa 20 - 123

  29. Félagsmiðstöðin Zero

  30. Dómsmálaráðuneytið - greiðsla kostnaðar vegna forsetakosninga

  31. Umsókn um lóð Heiðargerði 5. Lögð var fram umsókn Gests Einarssonar um lóðina Heiðargerði 5. Umsókn samþykkt. Sveitarstjóra falið að undirbúa lóðarleigusamning.

  32. Umsókn um rekstrarleyfi á Flötum 17. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að umrætt rekstrarleyfi verði veitt.

  33. Umboð til undirskriftar Sveitarstjóri lagði fram beiðni um umboð til undirritunar vegna kaupa á íbúðinni Bugðugerði 9B. Vísað er til þess að sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum 17. apríl 2019 að kaupa tvær íbúðir. Annars vegar Bugðugerði 9B og Vallarbraut 9. Framlagaðir kaupsamningar og afsöl samþykkt og sveitarstjóra Kristófer Tómassyni kt. 060865-5909 falið að skrifa undir skjölin fyrir hönd sveitarfélagsins.

Fundi slitið kl. 19:40.   Næsti fundur sveitarstjórnar ákveðinn  miðvikudaginn  12. ágúst kl  16.00. í Árnesi

 

Gögn og fylgiskjöl: