Sveitarstjórn

2. fundur 20. júní 2006 kl. 13:00

2. fundur var haldinn í hreppsnefnd Skeiða- og Gnúpverjahrepps þriðjudaginn 20.júní 2006 kl. 13:00 í Árnesi. 


Mættir voru Gunnar Örn Marteinsson oddviti, Ingvar Hjálmarsson, Jón Vilmundarson, Tryggvi Steinarsson og Björgvin Skafti Bjarnason, sem ritaði fundargerð.

 

Dagskrá:

1.     Farið yfir stöðu skipulagsmála með Pétri Inga Haraldssyni skipulagsfulltrúa. 
2.     Fundargerðir til staðfestingar 
         a)  Skipulagsnefndar frá 6. júní 2006 
         b)   Bygginarnefnd Uppsveita frá 6. júní 2006 
3.     Fundargerðir til kynningar 
        a)   Aðalfundur Vottunarsofunnar Túns frá 13.júní 2006 
4.     Erindi frá Jafnréttisstofu frá 8. júní 2006 
5.     Tilkynning um ársþing Samtaka sunnlenska sveitarfélaga. 
6.     Boðun 20. landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
7.     Lóðarumsókn frá Birgi Erni Birgissyni og Kristjönu Gestsdóttur Hraunteigi. 
8.     Kynning á kostnaðaráætlun vegna deiliskipulags í landi Réttarholts. 
9.    Tillaga meirihluta vegna fyrirkomulag skólahalds Þjósárskóla

10.   Nefndaskipanir

11.   Önnur mál

           

Oddviti bauð menn velkomna og spurði hvort menn gerðu athugasemd við boðun fundarins sem var ekki.

 

1.     Staða skipulagsmála. Pétur  skýrði út stöðu skipulagsmála og hvernig vinnuferli væru í skipulagsmálum. Skipulagsnefnd er sameiginleg hjá Uppsveitum Árnessýslu og hafa oddvitar verið fulltrúar í nefndinni. Aðalskipulag hefur ekki verið á hendi skipulagsnefnda heldur hjá hverri sveitarstjórn fyrir sig. Sveitarstjórn hefur skipulagsvald þó nefnd sé sameiginleg hjá uppsveitunum. Ræddir voru möguleikar sveitarfélagsins til að hafa stjórn á landnotkun. 
Gunnar spurði um kostnaðarfyrirkomulag.

Pétur sagði að aðalskipulag sé kostað af sveitarfélagi en misjaft er milli sveitarfélaga hvern þau láta sjá um skipulagsuppdrátt. Sumstaðar er einn aðili sem sér um uppdráttinn en annars staðar eru það fleiri. Þegar einstaklingar  fara fram á breytingar er það sveitarfélagið sem kostar breytingar á aðalskipulagi og sveitarfélagið/skipulagsfulltrúi sér um að kosta auglýsingar. Pétur benti á að sum sveitarfélög taka skipulagsbeytingar fyrir t.d. tvisvar á ári.

2.    Fundargerðir til staðfestingar. 
        a)  Fundargerð skipulagsnefndar frá 6. júní 2006 
        Staðfest.

        b)   Fundargerð byggingarnefndar frá 6. júní 2006 
       Staðfest.

3.   Fundargerð vottunarstofunar Túns frá 13. júní lögð fram til kynningar.

4.   Erindi frá Jafnréttisstofu  frá 8. júní  2006  lagt fram.

5.   Kynning um ársþing Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga.

6.   Boðun á 20. landsþing  Samband íslenskra sveitarfélaga.

7.   Lóðaumsókn frá Birgi Erni Birgissyni og Kristjönu Gestsdóttur Hrauntegi.  Birgir og Kristjana sækja um lóð nr. 3 í Réttarholtslandi , lóð fyrir smábýli, samþykkt að úthluta þeim lóðinni með fyrirvara um að ekki séu kvaðir á henni vegna fyrri úthlutunar.

 8.  Kynning á kostnaðaráætlun vegna deiliskipulags í landi Réttarholts.

Ákveðið að ræða við Odd Hermannsson um framhald deiliskipulagsvinnunar.

9.     Tillaga meirihluta vegna fyrirkomulags skólahalds Þjórsárskóla. 
Lagt er til að flutningur á Þjórsárskóla í eina stofnun sem staðsett verður í

Árnesi frestist um eitt ár og komi til framkvæmda þegar skóli hefst haustið 2007.

 

Breytingatillaga við tillögu meirihluta  hreppsnefndar Skeiða og

Gnúpverjahrepps vegna fyrirkomulags  skólahalds í Þjórsárskóla.

 

Hreppsnefnd samþykkir að fella úr gildi ákvörðun um  að kennsla 1 – 7 bekkjar Þjórsárskóla fari öll fram í Árnesi frá hausti 2006, þess í stað verði 1- 4 bekk kennt í Brautarholti og 5 – 7 bekk kennt í Árnesi, eins og verið hefur.

 

Jafnframt felur sveitarstjórn oddvita að vinna tillögur vegna endurbóta á aðstöðu leikskóla í Árnesi svo börn sem sækja leikskóla þar njóti sömu þjónustu og leikskólabörn í Brautarholti.

 

Hreppsnefnd samþykkir að skipa nefnd sem vinni að framtíðarstefnu  í fræðslu og uppeldismálum í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Í nefndinni verði fulltrúar hreppsnefndar, skólanefndar, skólastjóri, leikskólastjóri, og fulltrúar foreldra á öllum skólastigum. Nefndin skili tillögum að framtíðastaðsetningu Þjórsárskóla fyrir apríllok 2007 , þannig að hreppsnefnd geti tekið ákvörðun um staðsetningu í maí 2007, en nefndin hafi lengri tíma til að ljúka tillögum að framtíðarstefnu í fræðslu og uppeldismálum.

 

Greinargerð.

 

Þegar ákveðið er að fara út í breytingar er mikilvægt að menn geri sér grein fyrir því af hverju á að breyta. Þegar breyta á skólahaldi, þarf að setja sér markmið. Það eru fjögur aðalmarkmið sem þarf að hafa í huga við breytingu á skólahaldi.

Fyrsta ef fyrirhuguð breyting bætir ekki gæði skólastarfs, eykur þjónustu við íbúa, og minnkar kostnað,  er mjög vafasamt að breyta.

Hin þrjú atriðin eru gæði skólastarfs, þjónusta við íbúa og kostnaður.

 

Þar sem reiknað er með að nýta þurfi sama húsakost, og sparnaður í mannahaldi verði óverulegur en akstur verði dýrari þá er ljóst að markmið um fjárhagslegan sparnað næst ekki.

 

Þjónusta við íbúa minnkar, sérstaklega hvað leikskóla varðar, og í gæðum skólastarfs er plús að grunnskólakennarar kenna allir á sama stað en mínus að tengsl grunnskóla og leikskóla rofna.

 

Vegna staðsetningar skólahalds meti nefndin gæði skólastarfs, þjónustu við íbúa og heildarkostnað hreppsins.

 

Tveir kostir hafa verið metnir eða tölur liggja fyrir, þ.e. núverandi staðsetning og tillaga um að leikskóli sé allur í Brautarholti og grunnskóli í Árnesi.

 

Aðrir kostir eru t.d. leikskóli í Árnesi og Brautrarholti ásamt 1-4 bekk en 5-7 bekkur fari að Flúðum.(t.d. eftir 3-4 ár í samstarfi við Hrunamenn um byggingu skóla)

 

1-7 bekkur verði í Brautarholti, aðalleikskóli í Brautarholti og leikskólasel í Árnesi.

 

Allt skólahald upp í 7 bekk verði í Brautarholti

 

Allt skólahald upp í 7 bekk verði í Árnesi.

 

Leikskólar Brautarholti og Árnesi og grunnskóli á Flúðum.

 

Fleiri kostir sem nefndin telur að skoða beri.

 

Björgvin Skafti Bjarnason

 

Breytingatillaga E lista felld með fjórum atkvæðum A og L lista..

Tillaga A og  L lista samþykkt með fjórum atkvæðum A og L lista.

Fulltrúi  E lista greiddi atkvæði gegn tillögu A og L lista

 

10.     Nefndaskipanir. 
·        Aðalfundur afréttamálafélags Flóa og Skeiða.

Jón Vilmundarson og   Ingvar Hjálmarsson til vara.

 

·        Almannavarnanefnd Árborgar og nágrennis  Oddvita falið að ganga frá skipun í nefndina.

 

·        Atvinnumálanefnd

Aðalmenn                                           Varamenn

Birna Þorsteinsdóttir   formaður        Haukur Eiríksson

Tinna Jónsdóttir                                   Björgvin Þór Harðarson

Ari Einarsson                                      Hólmfríður Birna Björnsdóttir

Haukur Haraldsson                             Loftur Erlingsson

Kristján Guðmundsson                        Ágúst Guðmundsson

 

·        Bókasafnsnefnd.

Aðalmenn                                           Varamenn

Áslaug Harðardóttir                             Guðni Árnason

Sigrún A. Þórðardóttir                         Jóhanna Vilhjálmsdóttir

Árdís Jónsdóttir                                   Hjördís Hannesdóttir

Bjarni Gunnlaugur Bjarnason                Kristín Hermannsdóttir

Jóhanna Lilja Arnardóttir                     Stefanía Sigurðardóttir.

 

·        Fjallskilanefnd.

Lilja Loftsdóttir

Tryggvi Steinarsson

Eiríkur Kr. Eiríksson

 

 

 

·        Fulltrúaráð Brunavarna Árnessýslu.

Aðalmaður                                          Varamaður

Ólafur Leifsson                                    Guðmundur Sigurðsson

 

·        Héraðsnefnd Árnesinga.

Aðalmaður                                          Varamaður

Gunnar Örn Marteinsson                     Jón Vilmundarson

 

·        Landsþing Samband íslenskra sveitarfélaga

Aðalmaður                                          Varamaður

Gunnar Örn Marteinsson                     Jón Vilmundarson

 

·        Ráðgjafanefnd  um friðun Þjórsárvera.

Aðalmaður                                          Varamaður

Aðalsteinn Guðmundsson                    Gunnar Örn Marteinsson

 

·        Rekstarnefnd sundlaugar , tjaldsv. og félagsh. Brautarholti.

Aðalmenn                                           Varamenn

Ágúst Guðmundsson                           Hjörvar Ingvarsson

Georg  Kjartansson                             Guðbjörg Vilhjálmsdóttir

 

·        Samgöngunefnd.

Sama fólk og í atvinnumálanefnd, þar sem þessar nefndir verða sameinaðar við breytingu fundarskapa.

 

·        Skipulagsnefnd, uppsveitanna.

Aðalmaður                                          Varamaður

Gunnar Örn Marteinsson                     Jón Vilmundarson

 

·        Stjórn hitaveitu Brautarholti

Aðalmaður                                          Varamaður

Ingvar Hjálmarsson                             Ólafur Leifsson

 

·        Þjónustuhópur aldraðra

Aðalmaður                                          Varamaður

Hildur Hermannsdóttir.                       Jóhanna Valgeirsdóttir.

 

 

 

·        Umhverfisnefnd

Aðalmenn                                           Varamenn                   

Páll Árnason form.                              Harpa Dís Harðardóttir

Vilborg María Ástráðsdóttir                Sigmar Guðbjörnsson

Jóhannes  Eggertsson                          Stefanía Sigurðardóttir

Úlfhéðinn Sigurmundsson                    Eiríkur Þórkelsson

Helga Guðlaugsdóttir                           Helga Kolbeinsdóttir

 

·        Yfirkjörstjórn

Bjarni G. Bjarnason form.

Bergljót Þorsteinsdóttir

Örlygur Sigurðsson

 

·        Undirkjörstjórn fyrir Árnes.

Þuríður Jónsdóttir

Kristmundur Sigurðsson

Einar Guðnason

 

·        Undirkjörstjórn fyrir Brautarholt.

Guðjón Vigfússon

Helga Guðlaugsdóttir

Þorgeir Vigfússon

 

11.     Önnur mál. 
a.         Erindi frá Bergleifi Gant J. vegna rafmagns á tjaldsvæði.

Oddvita falið að ganga frá samningum.

b.         Lóðaumsókn: Frá Auðunni Jónssyni og Rósu Maríu Guðjónsdóttur um lóð númer 16. á Flötum.  Samþykkt.

c.         Bréf til kynningar.

·        Frá  Guðfinni Jakobssyni og Atie Bakker dags. 19. júní

·        Frá foreldrafélagi Leiksteins dags. 14. júní

·        Frá VBS fjárfestingabanka hf  dags.8. júní.

d.         Skólamál. Húsnæði í Brautarholti, Jón talaði við Ríkiskaup sem töldu tilboð í Skólastjórabústað  gott og töldu að ætti að selja húsið, tilvonandi kaupandi er Sigurður Wium. Jón hafði samband við hann og telur hann vel koma til greina að leigja hreppnum húsið næsta vetur.

e.         Kennaramál. Líkur eru til að þörf sé á íbúð fyrir kennara í Brautarholti. Ein umsókn er um kennarastöðu yngri barna en enn vantar kennara eldri barna.

 

 

 

Fundi slitið kl. 17. 30