Sveitarstjórn

9. fundur 12. desember 2006 kl. 10:30

9.fundur var haldinn í hreppsnefnd Skeiða og Gnúpverjahrepps þriðjudaginn 12.desember 2006  í Árnesi  kl.10:30.

Mættir voru Gunnar Örn Marteinsson oddviti, Jón Vilmundarson, Ingvar Hjálmarsson, Tryggvi Steinarsson, Björgvin Skafti Bjarnason, 
Sigurður Jónsson sveitarstjóri, og Þuríður Jónsdóttir sem ritaði fundargerð.

 

Gunnar setti fund og kannaði hvort einhverjar athugasemdir væru við fundarboðið en svo reyndist ekki vera

 

Dagskrá:

 

1.    Bréf frá  hestamannafélaginu Smára, þar sem óskað er eftir að sveitarfélagið gerist hluthafi í væntanlegri reiðhöll. 
Fulltrúar félagsins mættu á fundinn og kynntu rekstraráætlun  fyrir væntanlega reiðhöll. Til stendur að stofna félag í kringum 
reksturinn á reiðhöllinni. Sveitarstjórn tekur jákvætt í þetta erindi og hrósar þeim fyrir mjög vel unnin gögn með erindinu. 
Sveitarstjórn telur nauðsynlegt að fá nákvæmari kostnaðaráætlun.

 

2.     Bréf frá Umhverfisráðuneytinu, tilkynning um skipan starfshóps til að kanna möguleika á stækkun friðlands í Þjórsárverum. 
Sveitarstjóra falið að senda athugasemd til Umhverfisráðuneytisins vegna fjölda nefndarmanna á vegum sveitarfélaganna 
og starfsvið starfshópsins.

 

3.    Bréf frá Fornleifavernd ríkisins varðandi breytingu á aðalskipulagi. 
Lagt fram til kynningar.

 

4.     Bréf frá Lánasjóði sveitarfélaga. 
Sameining eldri skuldabréfalána í einn lánssamning.

Bókun:  Ekki er um nýja lántöku að ræða heldur sameiningu tiltekins fjölda skuldabréfa sem útgefin voru á tilteknu 
tímabili í einn lánssamning og að lánskjör séu óbreytt, þ.e. verðtrygging skv. vísitölu neysluverðs, breytilegir vextir 
nú 4,40% afborganir í samræmi við áður útgefin skuldabréf og veð í tekjum. Upphæð skuldabréfsins er 40.784.148.-

 

5.      Bréf frá Fjölbrautaskóla Suðurlands,varðandi uppbyggingu skólans. 
Afgreiðslu málsins frestað og óskað er eftir nánari upplýsingum.

 

6.      Bréf frá Sigurði Sigurðarsyni, dýralækni,varðandi samráðsnefnd. 
Sveitarstjórn samþykkir eftirfarandi:

Varðandi bréf Sigurðar Sigurðarsonar sérfræðings hjá Landbúnaðarstofnun þar sem hann óskar eftir tilnefningu í 
samráðsnefnd vegna baráttu gegn riðuveiki, vill sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps taka fram að við lítum 
þessi mál alvarlegum augum og teljum nauðsynlegt að fylgjast  náið með framvindu mála.

 

Við teljum að til þess að nefnd sem þessi verði skilvirk og skili þeim árangri sem nauðsynlegt er sé brýnt að öll 
sveitarfélögin sem eiga að tilnefna fulltrúa í nefndina geri það.  Ljóst er að sveitarfélögin hafa mis mikinn áhuga á 
að tilefna fólk í nefndina miðað við þær forsendur sem fram koma í bréfi Sigurðar.

Það er því okkar tillaga að Landbúnaðarstofnun byrji á því að halda fund með tveimur fulltrúum úr hverri sveitarstjórn 
sem ætlað er að tilnefna í nefndina.

Á þeim fundi verði farið yfir málin og ákveðið hvort ástæða sé til að hafa slíka nefnd og hvert verksvið hennar eigi þá að vera.

 

7.     Umsókn um lóðir. 
a)      Gæðir ehf, um lóð nr. 19 á Flötum.

b)      Ragnar Valdimarsson um lóð nr.10 á Flötum.

Umsóknirnar samþykktar.

 

8.     Drög að samkomulagi um vátryggingar við VÍS. 
Samþykkt að ganga til samninga við VÍS

 

Hádegishlé

 

9.     Bréf frá Hauki Friðrikssyni, eiganda Kílhrauns og Jónasi Egilssyni, eiganda Árhrauns, varðandi Neysluvatnsmál í nýjar frístunabyggðir. 
Sveitarstjórn samþykkir að hafna erindinu og bendir jafnframt á, að fyrirhugað borsvæði er á hverfisverndarsvæði samkvæmt 
aðalskipulagi hreppsins, og  skilmálar þess  kveða á um að mannvirkjagerð og jarðrask er með öllu óheimil.

 

10.     Bréf frá Alþingi. Ósk um umsögn vegna frumvarps um Landsvirkjun og frumvarp til laga um breytingar á lögum á orkusviði. 
Sveitarstjórn tekur ekki afstöðu til frumvarpsins.

 

11.     Umsóknir um styrk. 
a)      Vörðukórinn.

b)      Félag eldri borgara.

c)      Kvenfélag Skeiðahrepps.

d)      Kvenfélag Gnúpverja.

e)      Karlakór Hreppamanna.

f)        UMF.Gnúpverja

g)      Héraðssambandið Skarphéðinn.

h)      Björgunarsveitin Sigurgeir.

i)        Æskulýðsnefnd Smára

      Umsóknunum vísað til afgreiðslu fjárhagsáætlunar

 

12.     Fundargerðir lagðar fram. 
a)      Fundargerð stjórnar SASS frá 22.11.06.

b)      Fundargerð Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 15.11.06.

Fundargerðirnar lagðar fram.

 

c)      Fræðslunefnd Flúðaskóla frá 28.11.06.

Fundargerðin samþykkt.

 

13.     Fundargerðir til samþykktar 
a)   Skipulagsnefnd frá 15.11.06.

Sveitarstjórn samþykkir fundargerðina. Sveitarstjórn ákveður að ræða við Landform um breytt deiliskipulag á Brautarholti

b)   Félagsmálanefnd frá 20.10 og 7.11.06.

Sveitarstjórn samþykkir  fundargerðirnar

c)   Bygginganefnd frá 7.11 og 28.11.06.

      Sveitarstjórn samþykkir  fundargerðirnar.

 

14.     Fundargerð Atvinnu og Samgöngunefndar frá 20.10.06. 
Fundargerðin staðfest.

 

15.     Fundargerð Umhverfisnefndar frá 30.11.06. 
Fundargerðir  frá 25.10 og 30.11  staðfestar. Sveitarstjórn fagnar vinnu Umhverfisnenfdar hvað varðar heimasíðu, en telur að hún 
eigi að vera hluti af heimasíðu sveitarfélagsins. Finnbogi Jóhannsson kemur inní nefndina í stað Jóhannesar Eggertssonar sem aðalmaður.  

 

16.    Fundargerð Húsnefndar Árnes fá 30.11.06. 
Fundargerðin staðfest.

 

17.     Meðferð bókhaldsgagna. 
Sveitarstjórn ákvað að leita álits  Félagsmálaráðuneytis um meðferð aðalbókar.

 

18.     Rekstur Hólaskógar og annarra fjallaskála á Gnúpverjaafrétti. 
Sveitarstjórn ákvað að auglýsa eftir tilboðum í  rekstur Hólaskógar og annarra fjallaskála á Gnúpverjaafrétti.

 

19.     Gjaldastefna fyrir árið 2007. 
            Tillaga lögð fram til fyrri umræðu.

            Álagningareglur fyrir árið 2007.

 

 

                                                            2006.                     2007.

 

Útsvar                                                 13,03%                 13,03%

 

Fasteignaskattur:

        A                                                       0,55%                 0,60%

        C                                                      1,32%                   1,45%

 

Holræsagjald                                        4.500               4.500

Sorphirðugjald 240 L.                         5.800              5.800  

                                   360 L.                  7.800               7.800

 

                                   660 L.                 15.900             15.900

                                1100 L.                  26.500             26.500

Sorpeyðingargjald                               5.500              5.500

Sorpeyðingargjald á sumarbústaði 3.500               3.500

Sorpeyðingargjald atvinnu.             15.000             15.000

Vatnsgjald á íbúð                                 7.000               0,2% fm.

Vatnsgjald á atvinnuhúsnæði         12.000               0,2% fm.

Vatnsgjald á sumarhús                       5.000               0,2% fm.

 

Fráveitugjald, hreinsun rotþróa         4.500               4.500

 

Lóðarleigugjöld:

Íbúðarhús í þéttbýli,Árnes,Brautarholt  6.800               6.800

Atvinnu-og þjónustuhús                        17.260             17.260

Smábýlalóðir 4ha og minni                    17.260             17.260

Smábýlalóðir stærri en 4ha                    26.160             26.160

Sumarhúsalóðir  Flatir/Kálfá                   39.758            39.758

Sumarbústaðalóðir  Löngudælaholti    26.280             26.280

(Lóðarleigugjöld taka breytingum miðað við byggingavísitölu)

Leikskólagjald, grunngjald á mánuði    klst.        2.520                2.700

Morgunhressing                                                            57                     61

Hádegismatur                                                              163                  175

Síðdegishressing                                                          67                     72

Fjárhagsáætlun Skeiða og Gnúpverjahrepps fyrir árið 2007 lögð fram til fyrri umræðu. 
Sigurður sveitarstjóri kynnti og lagði fram tillögu að  fjárhagsáætlun.

Fjárhagsáætluninni vísað til seinni umræðu sem er áætluð 19.des 2006

Mál til kynningar. 
Oddviti kynnti skipulag vegna Hvamms og Holtavirkjunar

Ingvar Hjálmarsson lagði fram fundargerð aðalfundar Afréttarmálafélags Flóa og Skeiða.

 

Fundi slitið kl: 16:17