Tæming rotþróa 2016 í Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Hjálp í Þjórsárdal
Hjálp í Þjórsárdal

Rotþrær í sveitarfélaginu eru tæmdar á þriggja ára fresti og nú er komið að svæði 3. Tæmt verður í ágúst, 2016. Svæði 3,  hefst við Ásaskóla, Ása, Stóra-Núp og Minna-Núp og telur alla bæi og sumarbústaði þar fyrir ofan og endar á Sultartangavirkjun. 

Næsta ár, 2017,  er það svæði 2 sem verður tæmt og það hefst við Þrándarholt/lund/tún og Stöðulfell og endar með Austurhlíð, Steinsholtsbæjum og Skaftholti.

Íbúar eru beðnir að merkja rotþrær þar sem þær sjást illa og auðvelda bílnum aðkomu því stundum  hefur borið á því að þær hreinlega sjáist ekki fyrir grasi þar sem losun er í ágústmánuði og þá er grasið oft orðið vel sprottið. Góðfúslega athugið þetta því stífluð fráveita er hvimleið.

Heildarskipulag losunar rotþróa  HÉR