Spennandi tækifæri fyrir réttan rekstraraðila í Árnesi

Félagsheimilið Árnes / Þjórsárstofa/stjórnsýsluhús
Félagsheimilið Árnes / Þjórsárstofa/stjórnsýsluhús

Skeiða- og Gnúpverjahreppur óskar eftir tilboðum í Útleigu á félagsheimilinu Árnesi, tjaldsvæði við Árnes ásamt rekstri mötuneytis fyrir skóla og  grunnskóla sveitarfélagsins samkvæmt meðfylgjandi gögnum og öðrum þeim gögnum sem vísað er til.

1.      Kynning útboðs. Útboð þetta  er auglýst á heimsíðu sveitarfélagsins, í héraðsblöðum og Morgunblaðinu á tímabilinu 17- 31 desember 2016.

2.      Upplýsingar um bjóðendur. Þeir bjóðendur sem koma til álita skulu, sé þess óskað skila inn staðfestingu  um að opinber gjöld séu í skilum auk sakavottorðs. Farið verður með upplýsingarnar sem trúnaðarmál.

3.      Verkefnið felst í útleigu á eftirtöldu :

A.      Félagsheimilið Árnes fastanr 220-2217, landnr.166532 ásamt því sem fylgja ber.

Salarkynni fyrir veitingarekstur rúmar allt að 300 manns.

Undanskilið er rými fyrir skrifstofur sveitarfélagsins.

B.      Tjaldsvæði við félagsheimilið Árnes. Aðstaða fyrir 50-60 einingar með rafmagni.

C.      Rekstur mötuneytis fyrir grunn- og leikskóla í félagsheimilinu.  Fjöldi matarskammta er 90-100 meðan skólaárið stendur yfir. Leigutaki skal lúta skilmálum um efnainnihald matar og matreiðslu í skólamötuneytum. Krafa er gerð um menntun í matreiðslu.

D.     Gestastofan og margmiðlunarsýningin Þjórsárstofa. Hún er rekin í Árnesi í samstarfi við Landsvirkjun. Um sýninguna verður gerður sérstakur samningur

4.      Leigusamningur um eignina verður ótímabundinn en uppsegjanlegur af hálfu beggja aðila með sex mánaða fyrirvara.

Meðal þess sem verður á ábyrgð leigutaka :

·         Annast og kosta viðhald fasteignarinnar meðan á leigutíma stendur. Nánar skilgreint í fylgiskjali með  samningi.

·         Annast og kosta þrif á fasteigninni

·         Hafa eftirlit með að flokkun úrgangs sé samkvæmt þeim reglum sem settar eru um flokkun hverju sinni.

·         Að öðru leyti varðandi ábyrgð leigutaka vísast til húsaleigulaga.

5.      Leigutaka er skylt að skila eigninni að leigutíma loknum í því ástandi sem hann tekur við henni.

6.      Leigutaka verður óheimilt að framleigja eignina nema til komi samþykki leigusala.

7.      Skeiða- og Gnúpverjahreppur áskilur sér rétt til að taka eða hafna hvaða tilboði sem er.

Útboðsgögn og nánari upplýsingar veitir Kristófer Tómasson sveitarstjóri Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Sími 486-6100 Netfang : kristofer@skeidgnup.is. Útboðum skal skila á skrifstofu sveitarfélagsins eða á ofangreint netfang, eigi síðar en 3 janúar 2017. Útboð verða opnuð á skrifstofu sveitarfélagsins 3 janúar 2017 kl 16:00.

Sveitarstjóri Skeiða- og Gnúpverjahrepps.

Í Skeiða og Gnúpverjahreppi tæplega 600 íbúar aðalatvinnuvegur er landbúnaður. Auk þess er ferðaþjónusta og iðnaður stundaður í nokkrum mæli. Þéttbýliskjarnar eru  við Árnes  og Brautarholt. Grunnskóli, Leikskóli, sundlaugar og bókasafn er í sveitarfélaginu. Náttúruperlur og sögustaðir eru margir í sveitarfélaginu. Nefna má Þjórsárdal og Áshildarmýri. Fjarlægð frá Reykjavík er um 100 km, frá Selfossi um 40 km og frá Flúðum 20 km.