Flugeldasýningar og flugeldasala á tímum Covid-19

Flugeldar
Flugeldar
Eftir samráð við umhverfisráðuneytið, heilbrigðisráðuneytið og sóttvarnalækni gefa almannavarnir út eftirfarandi leiðbeiningar:
 
Flugeldasýningar:
Samkvæmt 3. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 1233/2020 er ekki heimilt að veita tímabundið leyfi fyrir skemmtunum, svo sem tónleikum, dansleikjum, brennum eða öðrum viðburðum sem ætla má að dragi að
sér hóp fólks eftir kl. 21.00.  
Flugeldasýningar eru ekki tilteknar í ákvæðinu og má sjá fyrir sér mismunandi aðstæður eftir fólksfjölda á hverju svæði og hvort ætla megi að viðburðurinn dragi að sér hóp fólks eftir kl. 21.00.
Heilbrigðiseftirlit þurfa að ítreka sóttvarnir og fjöldatakmörkun sem eru í gildi skv. núgildandi reglugerð. 
Flugeldasýningar eru starfsleyfisskyldar samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. lög nr. 66/2020. Heilbrigðisnefndir sveitarfélaga veita umrædd starfsleyfi.  Auglýsingatími starfsleyfistillagna eru fjórar vikur. Einhverjir ætla að halda flugeldasýningar um komandi áramót og hafa ekki sótt um starfsleyfi í tæka tíð og geta því ekki haldið sýningar nema að sækja um og fá undanþágu frá starfsleyfi frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. 
Hægt er að skjóta flugeldum frá sjó eða ofan af fjalli og um leið hvetja almenning til að njóta úr glugga húsnæðis eða með því að sitja út í bíl.
Rétt er að í fylgiskjali með hverri umsókn um flugeldasýningu fylgi upplýsingar um með hvaða hætti skuli forðast hópamyndun á meðan flugeldasýning varir. 
Þeir aðilar sem koma að framkvæmd flugeldasýningar verða að gæta eigin sóttvarna til hins ítrasta. 
 
Flugeldasala:
Samkvæmt 3. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 1223/2020 er verslunum heimilt að taka við fimm viðskiptavinum á hverja 10 m², þó að hámarki 100 viðskiptavinum í rými að því gefnu að uppfyllt séu skilyrði 1. mgr. 4. gr. þ.e. að unnt sé að tryggja 2 metra nálægðartakmörkun milli einstaklinga, ella nota grímu ef ekki er unnt að tryggja bilið. 
Þá er heimilt að hafa allt að 10 starfsmenn í sama rými í verslunum að því gefnu að uppfyllt séu skilyrði 1. mgr. 4. gr. þ.e. að unnt sé að tryggja 2 metra nálægðartakmörkun milli einstaklinga, ella nota grímu ef ekki er unnt að tryggja bilið. 
Mælst er til að viðskiptavinum sé gert að bera grímu inni í verslunum.