Auglýsing um skipulagsmál í Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur aðalskipulagsbreytinga og skipulagslýsinga eftirfarandi skipulagsáætlana:

 

Bæjarás veiðihús L233313; Laxárdalur við Stóru-Laxá (svæði AF2); Aðalskipulagsbreyting – 2206010 

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 15.06.2022 að auglýsa lýsingu aðalskipulagsbreytingar sem tekur til Bæjarás, veiðihús í Laxárdal við Stóru-Laxá. Fyrirhuguð breyting á aðalskipulagi felur í sér breytingu á afþreyingar- og ferðamannasvæðinu Stóra-Laxá, veiðihús (svæði AF2) í landi Laxárdals. Með breytingunni verður AF2 tvískipt svæði þar sem gert er ráð fyrir nýju veiðihúsi að lóðinni Bæjarás veiðihús L233313. Breyting verður gerð á greinargerð aðalskipulags og skipulagsuppdrætti.

 

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur eftirfarandi deiliskipulagsáætlana:

 

Stóra-Hof L203207; Deiliskipulagsbreyting – 2205041

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 15.6.2022 að auglýsa breytingu á deiliskipulagi sem tekur til Stóra-Hofs, L203207. Gerðar eru breytingar á uppdrætti og greinargerð skipulagsins.

 

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni www.utu.is. Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins:  www.skeidgnup.is

Fyrra mál er skipulagsmál í kynningu frá 14. júlí 2022 til og með 5. ágúst 2022.

Seinna mál er skipulagsmál í auglýsingu frá 14. júlí 2022 með athugasemdafrest til og með 26. ágúst 2022. 

 

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu UTU Dalbraut 12, Laugarvatni eða með tölvupósti á netfangið skipulag@utu.is

Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulagsfulltrúi UTU