Laus störf í Leikholti

Útieldhúsið í Leikholti
Útieldhúsið í Leikholti

Framtíðarsýn leikskólans er að í skólanum fari fram framúrskarandi skólastarf byggt á

umhyggju, fagmennsku og öflugu fólki, studd með aðbúnaði og umgjörð sem sómi er að.

Laus störf:

  • Laus 50% staða kennara (vinna í viku og frí í viku)
  • Laus 50-100% staða leikskólakennara
  • Laus 50-100% staða tónlistarkennara
  • Laus 50-100% staða íþróttakennara

Meginverkefni kennara við leikskólann eru að vinna að farsæld, uppeldi og menntunar leikskólabarna. Viðkomandi kennarar taka þátt í að móta og skipuleggja faglegt starf innan leikskólans. Leikskólinn Leikholt er þriggja deilda leikskóli. Á hverri deild eru um 7 – 16 börn. Á leikskólanum eru um 40 nemendur frá aldrinum 1. árs til 6 ára.

Hæfniskröfur:

  • Leyfi til að nota starfsheitið kennari.
  • Búa yfir sérhæfðri hæfni á leikskólastigi og/eða yngri barna kennslu.
  • Vinnusemi og stundvísi og góð meðmæli þar um.
  • Kennslureynsla og/eða reynsla við að vinna með börnum kostur
  • Færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum.
  • Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði.

Æskilegt er að viðkomandi kennarar geti hafið störf sem fyrst.

Starfskjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags leikskólakennara. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvarðanir um ráðningar hafa verið teknar. Um er að ræða tímabundin störf út skólaárið.

Umsóknir sendist á netfangið leikholt@leikholt.is. Öllum umsóknum verður svarað. Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Greta Ólafsdóttir, leikskólastjóri, í síma 486-5586, umsóknarfrestur er til og með 21. ágúst 2023.

Rétt er að vekja athygli á því að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá. Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga (kynferðisbrot), nr. 19/1940 frá því að hann var sakhæfur (15 ára) né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum.

Ef enginn kennari sækir um auglýst kennslustarf við leikskóla þrátt fyrir endurtekna auglýsingu er ráðið í störfin einstakling sem ekki er kennari.