Aðstoðarskólastjóri Tónlistarskóla Árnesinga

Mánudagur, 13. nóvember 2017
Göngustafur Brynjúlfs Jónssonar og mataraskur frá Kiðjabergi

Auglýst er eftir aðstoðarskólastjóra í fullt starf við Tónlistarskóla Árnesinga
frá 1. janúar 2018. Stjórnunarhlutfall er um 85%, kennsluskylda 15%.

Að Tónlistarskóla Árnesinga standa öll átta sveitarfélög Árnessýslu og er hann einn stærsti og umsvifamesti tónlistarskóli
landsins. Starfsemi skólans fer fram á tólf stöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 500 og um 30 kennarar starfa að jafnaði við
skólann.

Starfs- og ábyrgðarsvið
Aðstoðarskólastjóri:
- vinnur undir stjórn skólastjóra og er tilbúinn að ganga í verk skólastjóra þegar á þarf að halda.
- ber ábyrgð á vissum þáttum starfsins, en hefur fyrst og fremst umsjón með fjölþættu og krefjandi
innra starfi skólans.
- sinnir m.a. launaútreikningi ásamt skólastjóra.
- er tengiliður við ýmsar opinberar stofnanir.
- hefur umsjón með nemendaskrá og kennaraskrá.
- kemur að gerð ársskýrslu.
- sinnir öðrum tilfallandi verkefnum sem skólastjóri felur honum hverju sinni.

Menntun- og hæfnikröfur
Tónlistarmenntun á háskólastigi (kennari 3).
Stjórnunarreynsla æskileg.
Gott vald á almennri tölvu-ritvinnslu.
Kunnátta á Sibelius, DaCapo og Tónalaunum er kostur.
Innsæi í starfsemi tónlistarskóla og þróun tónlistarnáms æskilegt.
Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund.
Fagmennska, metnaður og frumkvæði.
Hugmyndaauðgi og framsýni.
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.

Upplýsingar veita Róbert A. Darling skólastjóri og Helga Sighvatsdóttir aðstoðarskólastjóri í síma 482
1717.

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2017.
Umsóknum ber að skila
á skrifstofu Tónlistarskóla Árnesinga, Eyravegi 9 Selfossi, eða á netfang
skólans
tonar@tonar.is.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn hátt
er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur starfsins