Markmið Leikholts

Markmið Leikholts eru:

  • Að öllum börnum og starfsfólki líði vel í leikskólanum og að hér ríki gleði, vinsemd og virðing.
  • Hver einstaklingur er einstakur og á að fá að njóta sín á eigin forsendum.
  • Að stuðla að umburðarlyndi og víðsýni barna.

Barnahópnum er skipt í 2 deildir Heklu og Vörðufell en vegna barnafjölda er einn deildarstjóri yfir báðum deildum. Hekla er deild fyrir yngri börnin, frá eins árs til þriggja ára, og Vörðufell er eldri deildin með börnum frá þriggja ára til sex ára.

Uppeldislegar áherslur

Stefna Leikholts

 

Grunnþættir menntunar

Sú menntastefna sem birt er í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er reist á sex grunnþáttum menntunar og er byggð á grundvelli laga um leik-, grunn- og framhaldskóla. Grunnþættinir eru: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir þættir eru ávallt hafðir í huga þegar vinna á að áætlanagerð um starf leikskólans.

Efniviður

Leikholt hefur í gegnum tíðana eignast mikið af góðum og örvandi efnivið til leikjar, ýmist opinn eða lokaðan efnivið og einnig notum við verðlausan efnivið til bæði leikjar og sköpunar. Til efniviðar má til dæmis nefna einingakubbanumicon kubba og alls konar búninga leikföng til hlutverkjaleikja. Við erum með aðgang að listasmiðju (Listaholt) sem hefur alls konar pappír, liti, málningu og óteljandi magn af verðlausum efnivið til sköpunar. Í leikskólanum er hægt að finna alls konar bækur eins og sögubækur, fræðibækur, myndabækur o.s.frv. ásamt mikið magn af spilum til örvunar á mismunandi hátt. Einnig má finna mismunandi efnivið á milli deilda eins og til dæmis eru fartölvur inn á Vörðufelli þar sem börnin mega fara í til að æfa sig að skrifa í ritvinnsluforriti (Word) með aðferðinni Skrifa til læsis.


Þarfnast þessi síða lagfæringar?

Svo hægt sé að hafa samband við þig.