Markmið Leikholts

Markmið Leikholts eru:

  • Að öllum börnum og starfsfólki líði vel í leikskólanum og að hér ríki gleði, vinsemd og virðing.
  • Hver einstaklingur er einstakur og á að fá að njóta sín á eigin forsendum.
  • Að stuðla að umburðarlyndi og víðsýni barna.

Barnahópnum er skipt í 3 deildir Heklu, Vörðufell og Hestfjall. Hekla er deild fyrir yngstu börnin, frá eins árs til tveggja ára, og Vörðufell er miðju deildin með börnum frá tveggja ára til 4ra ára. Hestfjall er fyrir elstu börnin frá 4ra ára til 6 ára.

Uppeldislegar áherslur

stefna leikholt

 

Grunnþættir menntunar

Sú menntastefna sem birt er í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er reist á sex grunnþáttum menntunar og er byggð á grundvelli laga um leik-, grunn- og framhaldskóla. Grunnþættinir eru: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir þættir eru ávallt hafðir í huga þegar vinna á að áætlanagerð um starf leikskólans.

Efniviður

Leikholt hefur í gegnum tíðana eignast mikið af góðum og örvandi efnivið til leikjar, ýmist opinn eða lokaðan efnivið og einnig notum við verðlausan efnivið til bæði leikjar og sköpunar. Til efniviðar má til dæmis nefna einingakubbanumicon kubba og alls konar búninga leikföng til hlutverkjaleikja. Við erum með aðgang að listasmiðju (Listaholt) sem hefur alls konar pappír, liti, málningu og óteljandi magn af verðlausum efnivið til sköpunar. Í leikskólanum er hægt að finna alls konar bækur eins og sögubækur, fræðibækur, myndabækur o.s.frv. ásamt mikið magn af spilum til örvunar á mismunandi hátt. 


Þarfnast þessi síða lagfæringar?

Svo hægt sé að hafa samband við þig.